TERAPIA MANUALNA

TERAPIA MANUALNA

Terapia manualna (medycyna manualna) jest jednym z działów medycyny, zajmującym się badaniem i leczeniem czynnościowych (odwracalnych) zaburzeń w układzie lokomotorycznym. Terapia manualna to dosłownie leczenie za pomocą rąk (łac. manus- ręka). Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT) terapia manualna to „wyspecjalizowany obszar fizjoterapii poświęcony postępowaniu w chorobach nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, oparty na wnioskowaniu klinicznym i stosowaniu wysoce swoistych metod leczenia, w tym technik manualnych i ćwiczeń leczniczych”, które są dopasowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Każdy fizjoterapeuta oprócz studiów na Wyższej Uczelni ma możliwość i ustawowy obowiązek ciągłego podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji na licznych kursach i szkoleniach.

W REHA-STUDIO pracujemy następującymi specjalistycznymi metodami:

  • ANATOMY TRAINS

Taśmy Anatomiczne wg koncepcji Amerykanina Toma Meyersa to mapa podłużnych połączeń w sieci powięziowej ciała, która poprzez „otulanie” mięśni i napinanie poszczególnych struktur utrzymuje ciało w jedności.

Sesje KMI (kinesis myofascial integration) & Anatomy Trains mogą być wykorzystywane do rozwiązywania konkretnych problemów (bólowych) bądź też do poprawiania naszej postury (postawy) i funkcji ruchowych, które bywają często zaburzone w wyniku różnych sytuacji życiowych:

– przebytych urazów lub operacji,

– wielokrotnie powtarzanych czynności np. wielogodzinna pozycja siedząca przed monitorem komputera, gra na instrumencie muzycznym wymagająca większego zaangażowania pracy mięśni w jednej ręce itp.

– naszych postaw życiowych i emocji, które przeżywaliśmy lub nadal przeżywamy (stres, wstrząsające przeżycia)

Napięcia te powodują zaburzenia strukturalne i funkcjonalne w naszym ciele wywołując często np. nadmierne pochylanie ciała w przód, wysuwanie głowy przed siebie, obniżanie barku po jednej stronie ciała i mimo ciągłych prób „prostowania się” z naszej strony i kontroli postawy w lustrze zmiany są tak głębokie, że bez manualnego uwolnienia skróconych i „sklejonych” obszarów tkankowych, utrzymanie długotrwałych rezultatów jest po prostu niemożliwe.

Metoda KMI & Anatomy Trains ma właśnie za zadanie przywrócenie naszemu ciału prawidłowych wzorców postawy i funkcji ruchowych, które w rezultacie przyniosą bardziej efektywną pracę całego organizmu.

 

  • MEDYCYNA ORTOPEDYCZNA WG CYRIAX’A

Podstawą metody jest bardzo szczegółowa i dobra diagnostyka pacjenta opierająca się na wywiadzie, oglądaniu, badaniu funkcjonalnym, palpacji (badaniu dotykiem) oraz różnicowaniu diagnozy. Leczenie zaburzeń tkanek miękkich polega na stosowaniu technik masażu poprzecznego głębokiego, mobilizacjach, infiltracjach (w Polsce tylko lekarz),iniekcjach (tylko lekarz), trakcjach oraz manipulacjach.

 

  • MANIPULACJA POWIĘZI

Jest to rodzaj terapii manualnej stworzonej przez Włocha Luigiego Stecco, która koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej i wyszukiwaniu konkretnych punktów wymagających leczenia, które to łączą się z określonymi strefami zaburzeń ruchomości. Zmniejszenie bólu i przywrócenie prawidłowych zakresów ruchu odbywa się poprzez techniki manipulacji i mobilizacji powięzi, jej składowych mięśniowych (omięsna, namięsna i śródmięsna) i składowych okołostawowych (troczki, przegrody międzymięśniowe, więzadła).

 

  • ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA WG KALTENBORNA I EVJENTH’A

Metoda ta ukierunkowana jest na leczenie zaburzeń somatycznych: ból, hypelmobilność i hypermobilność. W tym celu stosuje się techniki trakcji, mobilizacji tkanek miękkich (masaż poprzeczny, masaż funkcyjny), mobilizacji stawów i tkanki nerwowej, ćwiczeń stabilizacyjnych. Ponadto metoda pozwala na wyuczenie pacjenta różnego rodzaju ćwiczeń, automobilizacji i autostabilizacji.

 

  • FDM (FASCIAL DISTORTION MODEL)

Jest to metoda, której celem jest leczenie zaburzeń (odkształceń) powięziowych, których skutkiem są zaburzenia funkcji narządu ruchu. Twórcą metody jest amerykański osteopata i lekarz medycyny ratunkowej Stephen Typaldos.  Bardzo skuteczne i szybkie efekty terapii uzyskuje się w leczeniu +takich urazów jak: skręcenia, zwichnięcia i naderwania mięśni.

 

  • MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY (MLD) I KOMPRESOTERAPIA (BANDAŻOWANIE

Manualny drenaż limfatyczny, kompresoterapia, ćwiczenia poprawiające odpływ chłonki oraz pielęgnacja skóry wchodzą w skład tzw. Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej, której głównym celem jest poprawa jakości życia pacjenta. Twórcą manualnego drenażu limfatycznego jest E. Vodder, który na początku lat 30 opracował i opublikował własne techniki znacznie odbiegające metodyką od masażu klasycznego. Drenaż limfatyczny jest delikatną i powolną kombinacją ruchów okrężnych, obrotowych, pompujących i czerpiących, którego głównym celem jest pobudzenie aktywności naczyń limfatycznych, opróżnienie dróg chłonnych a co za tym idzie zlikwidowanie powstałego obrzęku. Drenaż rozpoczyna się centralnie od stref ciała niezajętych obrzękiem, a następnie przechodzi się do drenowania obwodowych części objętych obrzękiem.

Kolejnym etapem Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej jest zastosowanie ucisku zewnętrznego w postaci bandażowania wielowarstwowego. Jego celem jest zmniejszenie filtracji kapilarnej, przesunięcie zalegających płynów do obszarów wolnych od obrzęku, zwiększenie wchłaniania limfatycznego i pobudzenie transportu limfy, pobudzenie pompy mięśniowej, a także niszczenie zwłóknień w tkance podskórnej.