Specjalista dietetyk Magdalena Wojtczak, mgr dietetyk

Specjalista dietetyk Magdalena Wojtczak, mgr dietetyk

Magdalena Wojtczak ukończyła kierunek dietetyka o profilu Dietetyka w specyficznych potrzebach żywieniowych, w trybie dziennym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

Już podczas studiów niejednokrotnie była inicjatorką oraz koordynatorką akcji promujących zdrowe żywienie, pełniąc funkcję zastępcy Przewodniczącego Koła Naukowego Dietetyków przy UP w Poznaniu. W 2011 była współorganizatorką Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Dietetyki pt. “Współczesna rola dietetyka a profilaktyka zdrowotna? Prewencja chorób cywilizacyjnych na tle zdrowego stylu życia”, odbywającej się w Poznaniu. Lubi angażować się w inicjatywy lokalne i przedsięwzięcia miejskie. Już dwukrotnie, w maju 2013 i 2014 roku, współpracowała z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Poznania, przeprowadzając pomiary tkanki tłuszczowej oraz porady dietetyczne podczas poznańskiego Festynu Zdrowia, jak również “Białej soboty” w lutym 2014. Brała też udział w Dniach Piątkowa 2013 oraz akcji Miesiąc Kobiet na poznańskiej Pływalni Atlantis. Nadal chętnie udziela się w inicjatywach lokalnych, prowadząc m.in. warsztaty dla Klubów Seniora na os. S. Batorego, Jana III Sobieskiego oraz w podpoznańskim Biedrusku.  Chcąc pomagać ludziom uzyskać piękną sylwetkę i pełnię zdrowia w marcu 2013 r. otworzyła poradnię dietetyczną “Kompas żywienia”.  W roku 2014 brała udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Dietetyki i przeprowadzanej w szkołach zawodowych oraz liceach pt. “Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”, jak również “Obniżamy cholesterol ze smakiem”. W październiku 2014 uczestniczyła w konferencji o tematyce sportowej, odbywającej się w warszawskim Centrum Olimpijskim, zatytułowanej “Żywienie w drodze do mety”. Na przełomie 2015 r. w Poznaniu prezentowała wykład nt. “Dieta dla mózgu” podczas konferencji dla wolontariuszy i rodziców dzieci z zespołem Downa oraz autyzmem. W ostatnim roku była uczestnikiem IV Zjazdu Towarzystwa Badań nad Otyłością w Zawierciu.

Stara się ciągle doskonalić i poszerzać swoje kompetencje. Dietetyka to nie tylko jej zawód, ale i fascynacja zdrowym żywieniem w kwestii prewencji oraz zwalczania wielu chorób. To dla niej ważne, bo naprawdę “żywienie ma znaczenie!”.

 

Certyfikaty/konferencje:

2014 –  Konferencja i certyfikat uczestnictwa „Żywienie w drodze do mety, czyli rola żywienia w sporcie

rekreacyjnym”

2014 –  Konferencja i certyfikat uczestnictwa „Żywienie a choroby nowotworowe, wybrane aspekty dietetyki

klinicznej, leczenie dietetyczne u kobiet, postępy w leczeniu otyłości”

2013 –  Konferencja i certyfikat uczestnictwa „Z celiaklią i dietą bezglutenową na ty”

2013 –  Konferencja i certyfikat uczestnictwa w IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

2013 –  Udział w konsumenckiej ocenie sensorycznej chlebów bezglutenowych o poprawionym aromacie,

organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2013 –  Konferencja i certyfikat uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki

2012  – Konferencja i certyfikat uczestnictwa „Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń

metabolicznych”

2012 –  Szkolenie „Psychologia w leczeniu otyłości”

2012 –  Konferencja naukowa studentów z zakresu żywienia i aktywności fizycznej i certyfikat uczestnictwa „zanim

będzie za późno..rola racjonalnej diety i aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych okiem

dietetyka”

2011 –  Konferencja i certyfikat uczestnictwa „Przyszłość dietetyki w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia”

2011 –  Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i wystąpienie z pracą pt.

„Program popularyzacji zdrowego żywienia wśród młodzieży zespołu szkół ponadgimnazjalnych”

2011 –  Uczestnictwo i promocja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w III Edycji Nocy Naukowców